Żylaki kończyn dolnych - cennik zabiegów

Żylaki - cennik zabiegów

* cena zależy od rozległości zabiegu

** cena zabiegu zależy od ilości podanych ampułek
(koszt pierwszej ampułki - 250 zł, kolejne ampułki 150 zł)

*** cena zabiegu usuwania pajączków naczyniowych laserem diodowym uzależniona jest od ilości impulsów, pierwsze 300 impulsów - 200 zł, za każde następne 100 impulsów - 50 zł ilość impulsów zależy od wielkości leczonego obszaru)